cs en

ROTANA a.s. ® VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

PROFIL

Společnost ROTANA a.s.

Jsme přední český výrobce a poskytovatel nástrojových řešení ze slinutých karbidů, diamantu a kubického nitridu bóru.


Naše nástroje nalézají uplatnění jak ve standardních, tak i speciálních obráběcích aplikacích. Svá řešení stavíme na pevném základě ověřených postupů, na poznatcích vlastního vývojového centra a na znalostech a zkušenostech svých expertů.


Navrhujeme a vyrábíme nástroje světové úrovně. Naši schopnost pružně reagovat na individuální požadavky zákazníků a nabídnout jim špičkové výrobky využívají jak tuzemští, tak i přední nadnárodní producenti obráběcích nástrojů.

VÝVOJOVÉ CENTRUM

Vývojové centrum

Naše společnost systematicky investuje do vývoje nových nástrojů a inovací stávajících produktů.  Díky tomu se nám úspěšně daří řešit i ty nejnáročnější specifické požadavky zákazníků.


V rámci aktivit vývojového centra se soustředíme především na prodlužování životnosti nástrojů, zvyšování efektivity výroby na straně zákazníka, ale i na vývoj zcela nových aplikací.


S pomocí nejmodernějších technologií a v úzké součinnosti s vlastním Vývojovým a výzkumným centrem disponujeme výrazným inovativním potenciálem. Ten podporujeme i spoluprací s významnými partnery, včetně odborníků z akademické sféry

TECHNOLOGIE

Výrobní technologie

Na úspěchu naší společnosti má významný podíl silné technické zázemí spolu s vysokou mírou automatizace. U více než 70 % veškeré strojní kapacity v současnosti využíváme automatické zakladače. 


Vysoká technologická úroveň nám umožnuje implementovat nejmodernější přístupy při zpracování makro i mikro geometrie řezných nástrojů. Díky využití laserového paprsku jsme schopni s maximální efektivitou a přesností obrábět i ty nejpokročilejší ultratvrdé materiály.

RENOVACE

Renovace nástrojů

Vedle vývoje a výroby poskytujeme i další navazující služby, včetně precizní renovace širokého portfolia obráběcích nástrojů.


Zajištujeme ostření nástrojů ze slinutých karbidů, rychlořezných ocelí, ale i ultratvrdých materiálů jak vlastní produkce, tak i od jiných renomovaných výrobců. 


Na základě předem definovaných požadavků zákazníků ostříme rotační i stacionární nástroje různých modifikací. Finální produkt opatříme originálním výbrusem i vhodně zvolenou povrchovou vrstvou.

ENERGETICKÉ ÚSPORY

Chováme se zodpovědně

Společnost Rotana aktivně podporuje nové trendy efektivního nakládání s energiemi. Hlavní potenciál úspor spatřujeme v aplikaci nových technologií, ale i v zodpovědném přístupu každého ze zaměstnanců.


Už druhou dekádu získáváme zhruba 10 % veškeré energie z vlastní fotovoltaické elektrárny. Polovinu z výkonu 66 kW poskytují panely na otočných trackerech, umístěné na střeše Výzkumného a vývojového centra. Díky možnosti natáčení mohou být panely po celý den v ideální pozici vůči slunci.


Na termoregulaci se v Rotaně významným způsobem podílejí rekuperační výměníky, které zajišťují předehřívání čerstvého venkovního vzduchu odpadním teplem z výrobních hal. Podobně je využíváno i teplo z rozvaděčů produkčních strojů, které je odváděno centrálním vodním chlazením.


Náročný charakter výroby, včetně nezbytné potřeby stabilní teploty ve výrobních prostorách, klade na efektivní nakládání s energiemi velké nároky. Proto se naše společnost snaží svoji energetickou spotřebu nejen monitorovat, ale i co nejlépe řídit.

CERTIFIKACE

Certifikace

Společnost ROTANA a.s. má do svých výrobních procesů zavedený systém managementu jakosti dle normy ČSN ISO 9001:2016. Certifikát č.14.869.812 s platností do 21. 11. 2025 vystavil akreditovaný inspekční a certifikační orgán, společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.

 

CERTIFIKÁT

ROTANA a.s. ® VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.