cs en

ROTANA a.s. ® VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Nástroje Rotana
Nástroje Rotana

Nástroje Rotana

Dokážeme navrhnout nástroje tak, aby vyhovovaly právě Vašim potřebám. S ohledem na konkrétní způsob obrábění a na základě specifikace daného obrobku navrhneme a vyrobíme unikátní nástroj se všemi požadovanými užitnými vlastnostmi.

Ultratvrdé nástroje
Ultratvrdé nástroje

Ultratvrdé nástroje

Nástroje s ultratvrdou řeznou hranou z materiálu na bázi diamantu a kubického nitridu bóru umožňují aplikaci zcela nových řezných strategií, které se projevují: zvýšením produktivity obrábění, zlepšením výsledné kvality povrchu obrobených ploch, minimalizováním konečného počtu výrobních operací a enormní životností.
Komplexnost výrobního řetězce nám umožnuje optimalizovat a především kontrolovat technologický proces od počátečního návrhu až po finální produkt.

Mikronástroje
Mikronástroje

Mikronástroje

Své mikronástroje přizpůsobíme Vašim specifickým požadavkům. Díky úzké součinnosti při návrhu, implementaci a následné optimalizaci umíme vyrobit nástroj tak, aby dokonale vyhovoval přesně daným výrobním procesům.
Naše modifikace zahrnují mikronástroje o průměru 0,1–⁠3 mm s různou geometrií špičky, určené především pro frézování, obrábění otvoru a soustružení s přesností až ± 1 μm.

Obrábění otvorů
Obrábění otvorů

Obrábění otvorů

Naše nástroje ze slinutého karbidu s vhodně zvolenými povlaky, adekvátní geometrií a správně navrženou konstrukcí Vám umožní obrábět otvory v nejrůznějších materiálech s vysokou efektivitou, při zachování kvality obrobených ploch.
Každý z navržených nástrojů odpovídá svými užitnými vlastnostmi specifickým požadavkům obráběných ploch. Při návrhu dílčích nástrojů klademe důraz na jejich vhodnou posloupnost tak, aby byly v rámci daných požadavků vždy dokonale funkční.

Frézovací nástroje
Frézovací nástroje

Frézovací nástroje

Ve společnosti Rotana a.s. produkujeme monolitní stopkové frézy ze slinutého karbidu. Naše nástroje obrábí jak standardní, tak i speciální materiály, například superslitiny (Inconel, Hastelloy, Nimonic aj.), slitiny titanu, hliníku a mědi, grafit nebo kompozitní materiály.
Do procesu obrábění vstupuje spolu s požadavky na konkrétní nástroje i řada dalších faktorů, které ovlivňují výslednou kvalitu. A právě vhodnou volbou užitných vlastností nástroje pro frézování lze tyto vlivy částečně kompenzovat, a zlepšovat tak proces obrábění.

Stacionární nástroje
Stacionární nástroje

Stacionární nástroje

Naše společnost dokáže uzpůsobit výsledný nástroj požadovanému záměru jak z hlediska zástavbového, tak funkčního. Výhodou takového řešení je i značná variabilita výsledných tvarů, odrážející odlišnosti obrobku.
Zároveň můžeme v rámci procesu navrhování nástroje využít vyměnitelnou břitovou destičku ze standardního programu jiných renomovaných společností. Její následná úprava na nestandardní nám umožňuje nabídnout zákazníkovi plnohodnotné řešení v krátkém časovém intervalu.

ROTANA a.s. ® VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.