CZ | EN | DE
Menu
30.04.2015

NOVÉ REKTIFIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ OTEC DF-5HD:

V rámci projektu „Posílení vývojové a inovační kapacity společnosti ROTANA a.s.“ jsme instalovali nové omílací zařízení OTEC DF-5HD.

Omílací zařízení je určené k vlečnému omílání povrchu nástrojů včetně řízeného zaoblení řezných hran. Zařízení nám otevírá nové možnosti v úpravě mikrogeometrie mnoha nových i stávajících aplikací. 

Jsme na počátku vývoje inovativních možností prostřednictvím obrovského potenciálu zcela nových variant nosných médii, ale i abrazivních částic.

 

22.04.2015

NOVÉ METROLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ZOLLER hobCheck:

V rámci projektu „Posílení vývojové a inovační kapacity společnosti ROTANA a.s.“ jsme instalovali nové metrologické zařízení Zoller hobCheck.

Pokročilé šestiosé CNC měřící zařízení umožňuje automaticky proměřit široké portfolio rotačních nástrojů, zvláště pak odvalovacích fréz.

Prostřednictvím sofistikovaně řešené koncepce měřícího aparátu lze komplexně splnit požadavky zákazníků na měření odvalovacích fréz.

05.08.2014

NOVÉ OBRÁBĚCÍ CENTRUM MCFV 1060

Další nově instalované zařízení v rámci projektu „ Posílení vývojové a inovační kapacity společnosti ROTANA a.s. ‘’ je obráběcí centrum MCFV 1060 od české firmy Tajmac ZPS. Zařízení se uplatní pro zkoušky navrženého vzorku produktu, tj. k aplikačním zkouškám vyvíjených nástrojů.

Se vzrůstající potřebou obrábět miniaturní struktury byl stroj dovybaven o speciální vysokootáčkovou hlavu se jmenovitými otáčky vřetene 80 000 min-1. Díky tomu je možné odzkoušet i mikro-nástroje, splňující postupně se zvyšující požadavky a ověřit funkčnost při výrobě reálných dílů.

27.05.2014

NOVÁ CNC BRUSKA REINECKER SF40

V rámci projektu „Posílení vývojové a inovační kapacity společnosti ROTANA a.s.“ jsme instalovali novou CNC brusku REINECKER SF40 pro broušení do kulata vybavenou programem Numroto.

Díky tomuto stroji budeme schopni realizovat v rámci našeho vývojového centra všechny požadované nástroje.

27.05.2014

NOVÉ CNC AUTOMATICKÉ OROVNÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

V rámci projektu „Zavedení výroby speciálních mikro-nástrojů ze slinutých karbidů“ jsme instalovali nové CNC automatické orovnávací zařízení UW I Dressing pro orovnávání DIA a CBN kotoučů, určené zejména pro orovnávání profilových a tvarových kotoučů.

Díky tomuto zařízení jsme schopni vytvořit na kotouči přesný profil pro výrobu složitých tvarových mikro-nástrojů.

27.05.2014

ZMĚNA PODOBY CENNÝCH PAPÍRŮ

Zveřejnění rozhodnutí o změně podoby cenných papírů na zaknihované cenné papíry...

Zveřejnění rozhodnutí o změně podoby cenných papírů na zaknihované cenné papíry:

Obchodní společnost

ROTANA a.s.

Sídlo: Velké Meziříčí, Průmyslová 2085, PSČ 594 01

IČ: 26237369

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 3520

(dále jen »společnost«)

zveřejňuje ve smyslu § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 22. 5. 2014 o přeměně akcií společnosti na zaknihované akcie.

Společnost tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby své listinné akcie odevzdali společnosti – emitentovi v jeho sídle, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí. Akcionáři při odevzdání svých akcií sdělí společnosti číslo účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, na který mají být akcie společnosti zaevidovány.

18.12.2013

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ WERTH

V rámci projektu "Zavedení výroby speciálních mikro-nástrojů ze slinutých karbidů“ jsme instalovali nové měřící zařízení WERTH VIDEO CHECK.

Díky tomuto zařízení budeme schopni měřit mikro-nástroje.

Rotana a.s.
Průmyslová 2085
59401 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 948
fax: +420 566 522 057

mobil: +420 733 347 270
email: rotana@rotana.cz

 

CZ | EN | DE