CZ | EN | DE
Menu

Aplikace

Letecký průmysl

Letecký průmysl vyžaduje naprostou spolehlivost finálního produktu. Přesto se ani toto odvětví nevyhne inovacím, které pohání technologický pokrok podpořený stále se zvyšujícími se požadavky na ochranu životního prostředí.

Letecký průmysl patří k lídrům v implementaci nových materiálů. Tyto speciální materiály bývají obtížně obrobitelné běžnou geometrii řezného nástroje.

Společnost Rotana a.s. navrhuje, vyvíjí a vyrábí obráběcí nástroje pro mnoho aplikací v leteckém průmyslu. Naše výrobky jsou uzpůsobeny zvyšující se poptávce po produktivnějším obrábění kompozitních materiálů.

Energetický průmysl

Energetický průmysl má klíčový význam nejen pro každé odvětví průmyslu, ale i pro každodenní potřeby milionů lidí.  Energetický trh se snaží o technologický pokrok a nejmodernější řešení tak, aby splňoval odlišné požadavky na různých trzích.

  • Různé modifikace tvaru obráběných ploch lze obrábět tvarovými nástroji Rotana.
  • Vysoká procesní bezpečnost díky garantovanému tvaru nástroje.

Společnost Rotana a.s. je dlouhodobě spolehlivým partnerem pro dodávky speciálních řezných nástrojů pro náročné aplikace v energetickém průmyslu.

Automobilový průmysl

Automobilový trh se neustále vyvíjí. Nové podměty k průmyslové inovaci, rozvoji ochrany životního prostředí a zlepšení hospodářského výsledku přichází takřka kontinuálně.  Dodavatelé tak neustále hledají nejlepší řešení nových náročných úkolů.

Společnost Rotana a.s. již dlouhodobě navrhuje a dodává různá řešení řezných nástrojů pro řadu aplikací v automobilovém průmyslu. Naše nástroje splňují vysoké požadavky na kvalitu obráběných ploch. Důraz je kladen nejen na kvalitu, ale také na nejkratší strojní čas.

Ostatní průmyslové trhy

Technologie obrábění patří k nejrozšířenějším technickým disciplínám ve strojírenství.  Různé druhy obráběných materiálů, odlišné požadavky na kvalitu obrobených ploch a především různorodá produktivita vyžadují rozsáhlé zkušenosti při volbě optimální geometrie nástroje.

Společnost Rotana a.s. má mnohaleté zkušenosti s návrhem obráběcích nástrojů pro aplikace v různých odvětvích strojírenského průmyslu. Na základě aplikace vlastního know-how je možné volit požadovaný nástroj s předem definovanou geometrií. Při znalosti optimální geometrie dochází k výraznému zlepšení užitných vlastností obráběcích nástrojů. 

Rotana a.s.
Průmyslová 2085
59401 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 948
fax: +420 566 522 057

mobil: +420 733 347 270
email: rotana@rotana.cz

 

CZ | EN | DE