CZ | EN | DE
Menu

Ultratvrdé nástroje

Nástroje s ultratvrdou řeznou hranou z materiálu na bázi diamantu a kubického nitridu boru (CBN) umožňují aplikaci zcela nových řezných strategií, které se projevují:

  • zvýšení produktivity obrábění,
  • zlepšení výsledné kvality povrchu obrobených ploch,
  • minimalizování konečného počtu výrobních operací,
  • enormní trvanlivosti.

Ultratvrdé řezné materiály Rotana lze rozdělit do dvou hlavních skupin v závislosti na chemickém složení, výsledné tvrdosti a chemické afinitě k obráběním materiálům.

„Tyto progresivní řezné materiály jsou těžko obrobitelné běžnou konvenční technologii. Díky implementaci nejvyspělejších technologii vlastní společnost Rotana a.s. takové zázemí, které umožní efektivní zpracování těchto vyspělých materiálů.“

Materiály na bázi diamantu

lze dělit na monokrystalické a polykrystalické. Polykrystalické se dále dělí na PKD a CVD-D v závislosti na strukturálních vazbách.

Polykrystalické diamanty PKD vznikají fúzním slinováním diamantového prášku s vhodným pojivem nejčastěji na bázi kobaltu CO na podpůrném nosiči ze slinutého karbidu. Jedná se tedy o heterogenní směs. Tloušťka diamantové vrstvy se pohybuje v rozmezí 0 ,5-1,5 milimetru.

„Aplikace těchto vyspělých materiálů je vhodná na obrábění vysokými řeznými rychlostmi (HSC).“

CVD-D (Chemical Vapor Deposition of Diamond) diamanty vznikají kondenzací par na vhodném podkladu. Směs vodíku s metanem je bombardována nabitými částicemi nebo přímo plazmou. Následná chemická reakce vyvolá „déšť“ uhlíků dopadajících na podklad, kde ztvrdnou ve formě diamantu. Tloušťka diamantové vrstvy se pohybuje v rozmezí 0,8-1,2 milimetru. Jedná se o hi-tech řezný materiál, který neobsahuje žádné externí pojivo. Tento parametr ovlivňuje mikrogeometrii řezné hrany, která se projeví enormní trvanlivostí řezného nástroje, ale i výslednou kvalitou obrobených ploch.

Tyto vyspělé materiály je vhodné využívat na obrábění neželezných kovů a jejich slitin (Al, Cv, Zn, Mg, Ag) a nekovových materiálů (plasty, skleněné lamináty, grafit, kompozitní materiály).

Aplikace nástrojů na diamantové bázi je omezena v závislosti na chemické afinitě mezi nástrojem a materiálem obrobku (difúze uhlíku z krystalografické mřížky diamantu do materiálu obrobku). Mezi materiály, na které není vhodné aplikovat nástroje s diamantovou řeznou hranou patří slitiny obsahující železo, kobalt, mangan, nikl, chrom a platinové kovy. Dále pak karbidotvorné prvky, (wolfram, tantal, titan, zirkonium aj.), které za vysokých teplot reagují s diamantem za vzniku příslušných karbidů.

Materiály na bázi kubického nitridu bóru (CBN)

Polykrystalický kubický nitrid bóru PCBN je vysoce výkonný řezný materiál, který je fúzně slinován z kubického nitridu bóru s vhodným pojivem, nejčastěji na bázi hliníku Al.

Kubický nitrid bóru CBN je plně syntetický materiál, který je po diamantu nejtvrdší známou látkou. Díky své chemické netečnosti k železným kovům je předurčen k obrábění této skupiny materiálů.

  • Kalené oceli (45HRC-65HRC)
  • Žáropevné materiály
  • Šedé a tvrzené litiny
  • Těžkoobrobitelné materiály na bázi kobaltu a niklu
  • Vysoce abrazivní materiály.

 

Více o nových technologiích zde.

Rotana a.s.
Průmyslová 2085
59401 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 948
fax: +420 566 522 057

mobil: +420 733 347 270
email: rotana@rotana.cz

 

CZ | EN | DE