CZ | EN | DE
Menu

Produkty

Ultratvrdé nástroje

Nástroje s ultratvrdou řeznou hranou z materiálu na bázi diamantu a kubického nitridu boru (CBN) umožňují aplikaci zcela nových řezných strategií, které se projevují:

 • zvýšení produktivity obrábění,
 • zlepšení výsledné kvality povrchu obrobených ploch,
 • minimalizování konečného počtu výrobních operací,
 • enormní trvanlivosti.

Ultratvrdé řezné materiály Rotana lze rozdělit do dvou hlavních skupin v závislosti na chemickém složení, výsledné tvrdosti a chemické afinitě k obráběním materiálům.

„Tyto progresivní řezné materiály jsou těžko obrobitelné běžnou konvenční technologii. Díky implementaci nejvyspělejších technologii vlastní společnost Rotana a.s. takové zázemí, které umožní efektivní zpracování těchto vyspělých materiálů.“

Materiály na bázi diamantu

lze dělit na monokrystalické a polykrystalické. Polykrystalické se dále dělí na PKD a CVD-D v závislosti na strukturálních vazbách.

Polykrystalické diamanty PKD vznikají fúzním slinováním diamantového prášku s vhodným pojivem nejčastěji na bázi kobaltu CO na podpůrném nosiči ze slinutého karbidu. Jedná se tedy o heterogenní směs. Tloušťka diamantové vrstvy se pohybuje v rozmezí 0 ,5-1,5 milimetru.

„Aplikace těchto vyspělých materiálů je vhodná na obrábění vysokými řeznými rychlostmi (HSC).“

CVD-D (Chemical Vapor Deposition of Diamond) diamanty vznikají kondenzací par na vhodném podkladu. Směs vodíku s metanem je bombardována nabitými částicemi nebo přímo plazmou. Následná chemická reakce vyvolá „déšť“ uhlíků dopadajících na podklad, kde ztvrdnou ve formě diamantu. Tloušťka diamantové vrstvy se pohybuje v rozmezí 0,8-1,2 milimetru. Jedná se o hi-tech řezný materiál, který neobsahuje žádné externí pojivo. Tento parametr ovlivňuje mikrogeometrii řezné hrany, která se projeví enormní trvanlivostí řezného nástroje, ale i výslednou kvalitou obrobených ploch.

Tyto vyspělé materiály je vhodné využívat na obrábění neželezných kovů a jejich slitin (Al, Cv, Zn, Mg, Ag) a nekovových materiálů (plasty, skleněné lamináty, grafit, kompozitní materiály).

Aplikace nástrojů na diamantové bázi je omezena v závislosti na chemické afinitě mezi nástrojem a materiálem obrobku (difúze uhlíku z krystalografické mřížky diamantu do materiálu obrobku). Mezi materiály, na které není vhodné aplikovat nástroje s diamantovou řeznou hranou patří slitiny obsahující železo, kobalt, mangan, nikl, chrom a platinové kovy. Dále pak karbidotvorné prvky, (wolfram, tantal, titan, zirkonium aj.), které za vysokých teplot reagují s diamantem za vzniku příslušných karbidů.

Materiály na bázi kubického nitridu bóru (CBN)

Polykrystalický kubický nitrid bóru PCBN je vysoce výkonný řezný materiál, který je fúzně slinován z kubického nitridu bóru s vhodným pojivem, nejčastěji na bázi hliníku Al.

Kubický nitrid bóru CBN je plně syntetický materiál, který je po diamantu nejtvrdší známou látkou. Díky své chemické netečnosti k železným kovům je předurčen k obrábění této skupiny materiálů.

 • Kalené oceli (45HRC-65HRC)
 • Žáropevné materiály
 • Šedé a tvrzené litiny
 • Těžkoobrobitelné materiály na bázi kobaltu a niklu
 • Vysoce abrazivní materiály.

 

Více o nových technologiích zde.

Speciální nástroje

Speciální nástroje

Navrhneme nástroje tak, aby vyhovovaly Vašim specifickým potřebám. Podle specifikace obrobku jsme schopni navrhnout a vyrobit kompletní nástroj ušitý na míru tam, kde není možno (nebo jen omezeně) použít standartní nástroje.

Speciální nástroj nachází uplatnění také v aplikacích, kde složitá kombinace standartních nástrojů snižuje produktivitu obrábění. Speciálním nástrojem lze dosáhnout lepší optimalizace pro výrobní procesy, a tím zvýšit produktivitu obrábění.

 

„Úzká spolupráce s našimi zákazníky při vývoji technicky náročných řešení pro obrábění problémových dílů je základem úspěšného řešení celé aplikace.“

Nástroje pro frézování

Frézování

Monolitní stopkové frézy ze slinutého karbidu určené pro oblast HPC (High Performance Cutting – velkých úběrů), HFC (High feed Cutting – vysokých posuvů) a HSC (High Speed Cutting – vysokých rychlostí) obrábění.

Různé modifikace nástroje:

 • tvarové podle DXF-linie (dle Vašeho obrobku, podle naší konstrukce),
 • válcové, rádiusové, rádius kuželové, kulové, kuželové, kotoučové...,
 • jedno i vícebřité,
 • závrtné i drážkovací,
 • prodloužené,
 • obvodové, vnitřní chlazení.

Naše nástroje obrábí například materiály jako slitiny nerezů (Inconel, hastelloy, nimonic), superslitiny, titan, hliník, měď, grafit nebo kompozitní materiály.

'

Nástroje pro obrábění otvorů

Vrtáky

Monolitní nástroje pro obrábění otvorů ze slinutého karbidu s vhodně zvolenými povlaky, různou geometrií a konstrukcí dovolují obrábět otvory s vysokou produktivitou při zachování kvality obráběných ploch v různých aplikacích a obráběných materiálech.

Různé modifikace nástroje:

 • vrtáky stupňové a speciální, navrtáváky, výstružníky, záhlubníky (dle Vašeho obrobku, podle naší konstrukce),
 • s různou geometrií dle způsobu použití,
 • jedno i vícebřité,
 • včetně vnitřního chlazení jak s přímou drážkou, tak s drážkou ve šroubovici,
 • prodloužené.

Mikronástroje

Mikronástroje

Miniaturní struktury lze vyrobit více technologiemi. Z nich třískové obrábění vychází jako velmi vhodná metoda a to nejen z hlediska nákladovosti, možné variabilnosti, ale i z environmentálního hlediska.

„Jemné detaily jsou rozhodující pro Vaše mikroobrábění!“

Mikronástroje jsou navrženy dle Vašich specifických požadavků, zejména dle konečného tvaru obrobku, obráběného materiálu aj. Díky úzké spolupráci při návrhu, implementaci a následné optimalizaci je možné vyrobit nástroj ušitý přesně na míru tak, aby vyhovoval Vašim výrobním procesům.

Hlavní portfolio vyráběných nástrojů je: frézování, obrábění otvoru, soustružení.

Různé modifikace nástroje:

 • průměry 0,1–3 mm,
 • přesnost ± 1μm,
 • speciální mikrogeometrie,
 • různé geometrie špičky,
 • tvarové podle DXF-linie.
Mikronástroje - paleta

Výměnné břitové destičky

VBD

Neustálý vývoj řezného procesu vede k optimalizaci produktivity nástrojů. Speciální tvarové destičky Rotana musí splňovat stále se zvyšující požadavky na geometrii řezných břitů. Jen tak je možné plně vyhovět metodám rychlého odběru materiálu (FMR).

 

„Šetřete čas pomocí speciálních tvarových VBD Rotana!“

 

Společnost Rotana a.s. má ve svém portfoliu nejen úpravu VBD (výměnných břitových destiček), ale i výrobu monotolních soustružnických nožů ze slinutého karbidu. Výhodou těchto nástrojů je značná variabilita výsledných tvarů, která vychází dle konečného tvaru obrobku.

Úpravou standardních VBD na nestandardní geometrii lze dosáhnout potřebného tvaru z polotovarů destiček renomovaných výrobců např. typu NCT, TOP NOTCH aj.

 

Úprava VBD obnáší:

 • úprava tvaru zapichovacích, frézovacích destiček
 • ostření jednoduchých destiček
 • vybroušení speciálních čelních tvarů
 • ostření výměnných hlavic nástrojů (Seco, Kennametal, Iscar atd.)
Rotana a.s.
Průmyslová 2085
59401 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 948
fax: +420 566 522 057

mobil: +420 733 347 270
email: rotana@rotana.cz

 

CZ | EN | DE