CZ | EN | DE
Menu

O společnosti

Rotana a.s.

Průmyslová 2085
594 01 Velké Meziříčí
 
tel.: +420 566 521 948
fax: +420 566 522 057
email: rotana@rotana.cz
 
IČO: 26237369
DIČ: CZ 26237369
Spisová značka: B 3520 vedená u RS v Brně
Zapsaná dne 08.01.2001
 


Zvětšit mapu

Vedení společnosti

Radek Švihálek
Telefon+420 566 521 948
Mobil+420 603 799 541
Předseda představenstva

Obchodně technické oddělení

Ing. Jaroslav Vejrosta
Telefon+420 566 521 948
Mobil+420 733 331 793
Obchodně technický poradce
Rostislav Kružík
Telefon+420 566 521 948
Mobil+420 736 625 278
Obchodně technický poradce

Ultratvrdé nástroje (CBN, PKD, CVD)

Ing. Pavel Vítek
Telefon+420 566 521 948
Mobil+420 734 258 028
Vedoucí UHT

Oddělení logistiky

Ondřej Krčál
Telefon+420 566 521 948
Mobil+420 733 347 270
Obchodní referent
Radek Březina
Telefon+420 566 521 948
Mobil+420 735 755 384
Logistik- dispečer

Výrobní oddělení

Zdeněk Studený
Telefon+420 566 521 948
Mobil+420 734 750 971
Vedoucí výroby

Technická příprava výroby

Bc. Pavel Smejkal
Telefon+420 566 522 143
Mobil+420 730 898 585
Vedoucí TPV
Ing. Vít Barák
Telefon+420 566 522 143
Mobil+420 604 474 330
Technolog konstruktér TPV
Ing. Luboš Křehlík
Telefon+420 566 522 143
Mobil+420 731 517 911
Technolog konstruktér TPV

Ekonomické oddělení

Ing. Alena Puzrlová
Telefon+420 566 522 096
Ekonom
Marcela Kutlvašrová
Telefon+420 566 522 096
Účetní

Výzkum a vývoj

Ing. Antonín Novotný
Telefon+420 566 522 143
Mobil+420 735 755 390
Vedoucí VaV
Viktor Štěpánek
Telefon+420 566 522 143
Mobil+420 605 255 215
Vývojový pracovník VaV
Jaromír Března
Telefon +420 566 522 143
Mobil+420 734 750 972
Aplikační technik VaV

Rotana a.s.

Rotana a.s. se zabývá návrhem, vývojem, výrobou a návazným servisem monolitních rotačních nástrojů, zejména speciálních stupňových vrtáků a tvarových fréz ze slinutých karbidů, nově i ultratvrdých materiálů, mikronástrojů i výměnných břitových destiček atypických tvarů.

Společnost realizuje vývojové a inovační aktivity, které jsou zaměřené především na řešení speciálních potřeb zákazníků, vývoj nových nástrojů a inovací stávajících produktů i procesů. Vývojové a inovační aktivity jsou zaměřené především na prodlužování životnosti nástrojů, zvyšování efektivity výroby na straně zákazníka a na vývoj zcela nových aplikací.

Na základě dodané specifikace obrobku a požadované produktivity jsme schopni daný nástroj vyvinout, zkonstruovat a následně vyrobit na moderních pětiosých CNC bruskách. Dále pak měřit odpovídajícím způsobem na 3D kamerových zařízeních. V případě potřeb aplikace je povlakováno pomocí nejmodernějších technologií. Samozřejmostí je následný servis.
Díky nabytým zkušenostem se nám podařilo vytvořit jasnou koncepci, stabilní tým lidí a špičkové technické zázemí. Kompetentnost, zkušenosti a inovační firemní kultura vytvářejí prostředí pro originální řešení Vašich potřeb, a to přesně v okamžiku, kdy ho potřebujete.

 

 

 

Technologie

Společnost Rotana a.s. disponuje silným technickým zázemím potřebným pro úspěšné řešení Vašich požadavků.

Veškeré návrhy řezných nástrojů probíhají za pomocí CAD softwarů, a to především PTC Creo Parametric (originálně Pro/ENGINEER). Pro správu dat, postupů, čárových kódů, technické dokumentace atd. používáme marketingový software Soft4Sale.

Jádrem strojních kapacit je soubor pětiosích nástrojových CNC brusek Saacke s veškerým dostupným a aktuálním softwarem. Ke zvýšení produktivity slouží automatické zakladače, díky kterým může obsluha stroje věnovat svůj čas k optimalizaci procesu a zefektivnit celý proces.

Aby bylo možno vyjít vstříc rostoucím požadavkům na výrobu mikronástrojů, byla zakoupena bruska TTB Evolution. Tuto speciální brusku vyrábí švýcarská firma TTB Engineering SA patřící do skupiny Saacke. Tuto skutečnost je třeba podtrhnout, neboť tím je zaručena kontinuita nadstandartních vztahů s dodavateli stěžejních strojů. To se projevuje mimo jiné i pravidelnými konzultacemi technických možností strojů a způsobů lepšího využití.

Nové technické materiály, díky nimž jsou součásti lehčí, pevnější a odolnější, vyžadují aktualizaci samotné strategie obrábění.

„Zcela nová koncepce nástrojů s ultratvrdou řeznou hranou umožní zvýšení produktivity obrábění.“

Progresivní řezné materiály (PKD,CVD-D,CBN) nejsou snadno obrobitelné žádnou konvenční technologií. Díky implementaci nových výrobních technologií jsme schopni opracovávat i tyto druhy materiálu.

Naše výrobní technologie umožňuje u těchto výjimečných řezných materiálů zpracování makrogeometrických i mikrogeometrických prvků: tvorba makrogeometrie řezné fazety, tvarově kompletní 3D utvařeče třísek, rektifikace (zaoblení, sražení hrany) na břitu nástroje.

Aplikace těchto prvků na geometrii řezného nástroje není možná bez užití laserové technologie, konkrétně Ewag Laser line ultra, kterou jsme zakoupili od švýcarské firmy Ewag AG.

Koncepčně jsou tyto speciální řezné nástroje řešeny jako jednotlivé řezné segmenty, které jsou naletované na samotný nosič. Spoj přenáší mechanické, chemické , ale i tepelné namáhání z místa řezu do nosného prvku, tedy nosiče. Jedná se o kriticky namáhané místo. Z tohoto důvodu byla pořízena vakuová pájecí pec, která zajistí nejdokonalejší známé spojení jednotlivých segmentů ve vysokém vakuu. Díky řízenému procesu ohřátí a ochlazování nedochází k přehřátí materiálu jednotlivých segmentů. Výsledný spoj je rovnoměrný, bez nečistot a bublin. Takto připravený spoj je podstatný pro kvalitu nástroje , resp. jeho celkovou integritu.

Společnost Rotana a.s. disponuje celou řadou nejnovějších metrologických technologií série 3D násvitových a 2D průsvitových kamerových zařízení: Zoller genius 3, Zoller smarTcheck, Zoller hobCheck, Werth VIDEO-CHECK, dále pak konturograf Mitutoyo, speciální mikroskop Alicona, stereo mikroskop OPTIKA a další metrologická zařízení. Všechny parametry jsou detailně zdokumentovány na protokolech.

Jedno z našich největších know-how je úprava mikrogeometrie nástroje, tzv. rektifikace řezné hrany. Jedná se o přesně řízené zaoblení („otupení“) řezné hrany. Díky této úpravě ostří se dosahuje zvýšené odolnosti proti mechanickému porušení řezné hrany křehkým lomem nebo mikrovyštipováním. Takto upravená geometrie se velmi výraznou měrou projevuje na životnosti nástrojů.

Všichni zaměstnanci pracující s výše uvedenými přístroji a softwarovými programy a jsou pravidelně proškolováni. Díky spolupráci s vysokými školami umožněn další přístup k vědeckým kapacitám a modernímu softwarovému a přístrojovému vybavení. 

Rotana a.s.
Průmyslová 2085
59401 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 948
fax: +420 566 522 057

mobil: +420 733 347 270
email: rotana@rotana.cz

 

CZ | EN | DE