CZ | EN | DE
Menu

Technologie

Společnost Rotana a.s. disponuje silným technickým zázemím potřebným pro úspěšné řešení Vašich požadavků.

Veškeré návrhy řezných nástrojů probíhají za pomocí CAD softwarů, a to především PTC Creo Parametric (originálně Pro/ENGINEER). Pro správu dat, postupů, čárových kódů, technické dokumentace atd. používáme marketingový software Soft4Sale.

Jádrem strojních kapacit je soubor pětiosích nástrojových CNC brusek Saacke s veškerým dostupným a aktuálním softwarem. Ke zvýšení produktivity slouží automatické zakladače, díky kterým může obsluha stroje věnovat svůj čas k optimalizaci procesu a zefektivnit celý proces.

Aby bylo možno vyjít vstříc rostoucím požadavkům na výrobu mikronástrojů, byla zakoupena bruska TTB Evolution. Tuto speciální brusku vyrábí švýcarská firma TTB Engineering SA patřící do skupiny Saacke. Tuto skutečnost je třeba podtrhnout, neboť tím je zaručena kontinuita nadstandartních vztahů s dodavateli stěžejních strojů. To se projevuje mimo jiné i pravidelnými konzultacemi technických možností strojů a způsobů lepšího využití.

Nové technické materiály, díky nimž jsou součásti lehčí, pevnější a odolnější, vyžadují aktualizaci samotné strategie obrábění.

„Zcela nová koncepce nástrojů s ultratvrdou řeznou hranou umožní zvýšení produktivity obrábění.“

Progresivní řezné materiály (PKD,CVD-D,CBN) nejsou snadno obrobitelné žádnou konvenční technologií. Díky implementaci nových výrobních technologií jsme schopni opracovávat i tyto druhy materiálu.

Naše výrobní technologie umožňuje u těchto výjimečných řezných materiálů zpracování makrogeometrických i mikrogeometrických prvků: tvorba makrogeometrie řezné fazety, tvarově kompletní 3D utvařeče třísek, rektifikace (zaoblení, sražení hrany) na břitu nástroje.

Aplikace těchto prvků na geometrii řezného nástroje není možná bez užití laserové technologie, konkrétně Ewag Laser line ultra, kterou jsme zakoupili od švýcarské firmy Ewag AG.

Koncepčně jsou tyto speciální řezné nástroje řešeny jako jednotlivé řezné segmenty, které jsou naletované na samotný nosič. Spoj přenáší mechanické, chemické , ale i tepelné namáhání z místa řezu do nosného prvku, tedy nosiče. Jedná se o kriticky namáhané místo. Z tohoto důvodu byla pořízena vakuová pájecí pec, která zajistí nejdokonalejší známé spojení jednotlivých segmentů ve vysokém vakuu. Díky řízenému procesu ohřátí a ochlazování nedochází k přehřátí materiálu jednotlivých segmentů. Výsledný spoj je rovnoměrný, bez nečistot a bublin. Takto připravený spoj je podstatný pro kvalitu nástroje , resp. jeho celkovou integritu.

Společnost Rotana a.s. disponuje celou řadou nejnovějších metrologických technologií série 3D násvitových a 2D průsvitových kamerových zařízení: Zoller genius 3, Zoller smarTcheck, Zoller hobCheck, Werth VIDEO-CHECK, dále pak konturograf Mitutoyo, speciální mikroskop Alicona, stereo mikroskop OPTIKA a další metrologická zařízení. Všechny parametry jsou detailně zdokumentovány na protokolech.

Jedno z našich největších know-how je úprava mikrogeometrie nástroje, tzv. rektifikace řezné hrany. Jedná se o přesně řízené zaoblení („otupení“) řezné hrany. Díky této úpravě ostří se dosahuje zvýšené odolnosti proti mechanickému porušení řezné hrany křehkým lomem nebo mikrovyštipováním. Takto upravená geometrie se velmi výraznou měrou projevuje na životnosti nástrojů.

Všichni zaměstnanci pracující s výše uvedenými přístroji a softwarovými programy a jsou pravidelně proškolováni. Díky spolupráci s vysokými školami umožněn další přístup k vědeckým kapacitám a modernímu softwarovému a přístrojovému vybavení. 

Rotana a.s.
Průmyslová 2085
59401 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 948
fax: +420 566 522 057

mobil: +420 733 347 270
email: rotana@rotana.cz

 

CZ | EN | DE